Thuis Sawadi

Op een praktische manier, helpen wij mensen zichzelf zichtbaar te maken, te uiten en alles wat gescheiden is, zoekgeraakt,  opnieuw op de gewilde manier te verbinden.

HOE KUNNEN WIJ JOU VERBINDEN?

Verbindende

Massages

Via lichaamswerk je zelf genezend vermogen ondersteunen en bevorderen.


De vitaliteit van jouw hoofd, hart, lichaam en ziel gaan hierdoor versterken.

Mediamieke

Communicatie

We richten ons hier niet op je klachten, maar wel op het onderliggende probleem.


We luisteren naar wat

het lichaam vertelt en de geest niet kan zeggen!

Verbindende

Begeleiding

Op een praktische manier gaan wij met jou aan de slag.


Wij maken de 'persoon' zichtbaar achter de Burn-out - Depressie diagnose en het DSM-etiket(ten)

ONS VAKGEBIED

Een groot deel van mensen met depressie hebben ook in hun onderbewustzijn onderliggende redenen - oorzaken. Burn-out is in principe hetzelfde, het is ook een depressie maar in een vorm die we niet echt (her)kennen omdat het een soort van lichamelijke depressie is.


We merken sinds het begin van onze energetische praktijk op, dat mensen met onverklaarbare psychosomatische klachten vaak een intuïtieve massage boeken. Door de inzet van onze vakkennis, mediamieke gave en de 7 hoofdchakra’s te magnetiseren, gaan we op een bepaalde manier het lichaam lezen. We beschikken over een goede intuïtie, en merkten op dat het soms moeilijk was om wat gevoelsmatig in ons hoofd speelde, efficiënt door te communiceren aan onze klanten.


Omdat we situaties gemakkelijker kunnen benaderen vanuit feiten – waarheid - we eerder vanuit onze ratio denken en minder vanuit een emotioneel oogpunt (sociaal voelend), was het voor ons belangrijk om naar onze klanten toe, hier een beter inzicht in te krijgen. Zodat we in lastige situaties beter kunnen communiceren - wat we voelen - vanuit de juiste balans tussen emotie en ratio.


We moesten op zoek naar een aanpak die voor ons beter werkte. Door advies van een klant zijn we terechtgekomen bij de gediplomeerde opleiding tot psychognoom. Waardoor je een beter beeld krijgt van het individuele karakter en voorspellende gedragskenmerken van mensen. Met dit inzicht kunnen we nu beter doorcommuniceren op de 'frequentie' van onze klanten.


Zowel therapie en massage zijn een belangrijke bijdrage tot het algemeen welzijn. Omdat je door massages ook het vermogen krijgt om je te leren ontspannen. Als je mensen die een reguliere of alternatieve therapie volgen complementair laat ondersteunen met therapeutische massages of massages met een opeenstapelend effect, kan het herstelproces sneller en efficiënter.

Complementair

met begeleiding


Wat is "voor jou" bij een depressie - burn-out - etiketjes,

de meest efficiënte hulpverlening?

Wens je meer inzicht in jezelf?

Jezelf beter begrijpen? 

Jouw "persoonlijkheid"

zichtbaar maken

achter het "DSM-etiket"?

Jouw welzijn is onze prioriteit...