Privacybeleid Sawadi

Privacybeleid:


Algemeen:


 • Annie Haentjens zijnde Zaakvoerder Energetische therapie & massagepraktijk Sawadi is toegewijd aan het beschermen van jouw privacy. Deze privacyverklaring is van toepassing op de Website: www.massagewaasland.be en alle communictie kanalen zoals e-mail, telefonisch en gelijkaardigs met Annie Haentjens met maatschappelijke zetel te Bazelstraat 272 9150 Kruibeke en ingeschreven bij de Kruispuntbank onder het nummer: BE 0769 147 444. Het betreft het verzamelen van persoonsgegevens en gebruik. Indien je als bezoeker gebruik maakt van deze website of aangegeven communicatie kanalen of indien je besluit zich te registreren via ons contactformulier, verklaar je zich akkoord met het gebruik van dergelijke gegevens in overeenstemming met onderhavige Privacyverklaring. Houdt er rekening mee dat deze website links bevat naar andere websites die mogelijk niet onderworpen zijn aan deze Privacyverklaring en waarvoor Annie Haentjens derhalve niet verantwoordelijk of aansprakelijk is.Het verzamelen van jouw Persoonsgegevens


 • Annie Haentjens: Zaakvoerder Energetische Therapie & Massage Praktijk Sawadi , verzamelt via het contactformulier en mondelinge communicatie, persoonsgegevens, zoals je e-mail adres, naam, thuisadres of telefoonnummer. Deze worden verwerkt voor klantenbeheer op basis van de contractuele relatie als gevolg van jouw massage/behandeling/therapie/spiritueel inzicht/aankoop producten en op basis van ons gerechtvaardigd belang om te ondernemen. We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacy beleid.


Klikgedrag en bezoekgegevens via cookies


 • De website: www.massagewaasland.be verzamelt via de statistiek tool va one.com, anonieme demografische informatie, die niet uniek is voor jou.
 • Wat zijn Cookies? Cookies zijn kleine tekstbestanden die in jouw browser worden opgeslagen door websites die je bezoekt. Ze bevatten meestal een website en een identificatiecode. Cookies helpen om jouw ervaring te verbeteren tijdens het browsen op onze website, bijvoorbeeld door te onthouden welke items je eerder op ons contactformulier heeft ingevuld.
 • Hoe en waarom gebruiken wij cookies? Wij gebruiken cookies van derde partijen(statistiek tool one.com) om bij te houden hoe je onze website gebruikt; bijvoorbeeld welke pagina's je bezoekt en hoe lang je op de pagina blijft. Dit helpt ons om beter te begrijpen hoe bezoekers onze site kunnen vinden en gebruiken en stelt ons in staat betere campagnes op te zetten. Tevens optimaliseren wij hiermee de werking van de website. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

 • Hoe deactiveer ik cookies? Je kan voorkomen dat cookies injoy jouw browserinstellingen worden geplaatst, al kan dit wel invloed hebben op de functionaliteit van websites die je bezoekt. Cookies op onze website zijn niet essentieel, maar kunnen jouw ervaring verbeteren. Als je cookies in jouw browser wilt verwijderen, kan je naar de vermelde vrijblijvende nuttige links en daar hun handleiding volgen:

 • https://www.seniorweb.nl/artikel/cookies-verwijderen

 • https://support.microsoft.com/nl-be/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies


Doel gebruik Persoonsgegevens


 • Annie Haentjens: Zaakvoerder Energetische Therapie & Massage Praktijk Sawadi verzamelt en gebruikt jouw persoonsgegevens om:
 • - O.a. klantenadministratie, opvolgen van therapieën/behandelingen/bestellingen/leveringen, facturatie en gelijkaardigs.
 • - De vermelde Website te beheren en om de door jou gevraagde services te leveren.
 • De door jou verstrekte gegevens die nodig zijn om een correcte bestelling en/of levering van de producten te garanderen, worden niet meegedeeld aan derden (mits noodzakelijk voor betalingstransacties en bezorging van de bestelling) en niet gebruikt voor commerciële doeleinden. Annie Haentjens verkoopt, verhuurt of leaset geen klantenlijsten aan derden.


Rechtsgrond van verwerking:


 • Jouw persoonsgegevens worden verwerkt op basis van:


 • - artikel 6.1.a Toestemming door het aanvinken van: Privacy beleid. In zoverre de verwerking van de persoonsgegevens plaatsvindt op basis van artikel 6.1.a toestemming, heeft de klant steeds het recht om de gegeven toestemming terug in te trekken.


 • - artikel 6.1b noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst


 • - artikel 6.1c noodzakelijk om te voldoen aan alle wettelijke verplichtingen


 • - artikel 6.1f noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belang om te ondernemen


 • van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.


 • Veiligheid van uw Persoonsgegevens


 • Annie Haentjens stelt jouw digitale persoonsgegevens veilig tegen ongeautoriseerde toegang, gebruik of openbaring. Annie Haentjens stelt de persoonsgegevens die je aanlevert aan computer servers via statistiek tools, veilig in een gecontroleerde, zekere omgeving, beschermd tegen ongeautoriseerde toegang, gebruik of openbaring.  Dit alles gebeurt via: SSL - SiteLock - Beveiligde opgeslagen documenten.


 • Alle handgeschreven verzamelde persoonsgegevens op papier, zoals: Inlichtingenfiche, Overeenkomsten, Algemene voorwaarden, Papieren agenda, Verkoopnota's en gelijkaardigs, worden in een aparte afgesloten omgeving bewaard.


Bewaarperiode


 • De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen steeds worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de van kracht zijnde wettelijke vereisten en administratieve reglementen te voldoen, onder andere op het gebied van boekhouding en belastingen conform met de actuele wetgeving.  Bewaring van de gevraagde medische gegevens zijn nodig om de behandelingen telkens correct uit te kunnen voeren en conform met de actuele wetgeving.


 • Als je het contact- of aanmeldformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die je ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.


 • Is de bewaartermijn verlopen? Dan worden je klantgegevens vernietigd of geanonimiseerd.


 • Recht van inzage, verbetering, wissen, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens:


 • De klant heeft ten allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten)verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 (f), met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen. Bovendien, heeft de klant het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap. Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de klant gevraagd om:Wijzigingen aan deze privacyverklaring


 • Annie Haentjens, zijnde zaakvoerder Energetische Therapie & Massage Praktijk Sawadi zal nu en dan de Privacyverklaring updaten om bedrijfs- en klantenfeedback te reflecteren. Annie Haentjens raad je dan ook aan om periodiek deze verklaring te lezen, om zo te worden geïnformeerd over hoe Annie Haentjens jouw informatie beschermt. Laatste update: 01/09/2020


Contact en Informatie


 • Indien je betreffende deze Privacyverklaring vragen of twijfels heeft? Mag je hierover steeds contact opnemen met: Annie Haentjens via: contactformulier.  Als je van mening bent dat er niet gehandeld is op grond van deze verklaring, dan kan je contact opnemen via het voorziene contactformulier op de website: www.massagewaasland.be . Wij zullen er dan alles aan doen om jouw vragen of twijfels te beantwoorden of te verduidelijken. Als je het niet eens bent met de manier waarop wij jouw gegevens verwerken, kan je zich wenden tot de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel).

"Spanning is wie je denkt te moeten zijn. Ontspanning is wie je bent!"Chinees gezegde


Teruggave OZ Mutualiteitsfonds

Ben jij lid van het OZ Mutualiteitsfonds?

Vraag bij ons naar het formulier voor een tussenkomst van jouw massage

Vriendelijkste handelaar Kruibeke

Ben jij een Markant Lid? Ontdek dan hier je voordeel bij het vertonen van je lidkaart bij je eerste boeking. Want wij zijn een "Markante Zaak"!

Wordt onze Ambassadeur? Schrijf een review op google of in ons gastenboek. Zo help je ons mee een sterke reputatie op te bouwen.

CONTACT


Adres
Bazelstraat 272 - 9150 Kruibeke

Gsm: (00 32) (0)475 81 66 57

Ondernemingsnmr: BE 0769.147.444

WIJ WERKEN ENKEL OP AFSPRAAK!


Maandag - Vrijdag: 9.30 u - 20 u

Zaterdag: Beperkt aanbod 10 u - 14 u

Zondag: Beperkt aanbod 10 u - 14 u

VOLG ONS

AANDACHTSPUNTJE


Wij benadrukken dat wij ENKEL op afspraak werken! Ook voor meer informatie en kennismaking met de praktijk, het afhalen van kadobons en of producten! Dit om de rust van onze klanten tijdens hun behandelingen en onze sluitingsuren te respecteren 😉

SiteLock

Copyright © All Rights Reserved SAWADI 2020

De website: www.massagewaasland.be verzamelt via een statistiek tool, anonieme demografische informatie, die niet uniek is voor jou, zoals landlocatie, Browser, soort apparaat en data verkeer. Deze gegevens worden enkel gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Tevens optimaliseren wij hiermee de werking van de website. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

Lees meer
Accepteren